www.vasepivo.czDiskuse o domácí výrobě piva

Svět piva
GoPay

Obchodní podmínky

Provozovatel:

 
Zbyšek Malec 
Haratice 26
468 46 Plavy
: 75975688
DIČ: CZ7307292520
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2100032498/2010
 

 
 

1. Prodejce

Provozovatelem internetových stránek www.vasepivo.cz je Zbyšek Malec, Haratice 26, 46846 Plavy, 75975688.

 

2. Cena

Kupující si zboží vybírá na e-shopu www.vasepivo.cz. Ceny výrobku jsou konečné včetně DPH a všech poplatků.

Minimální výše objednávky je 100 Kč. Při objednávce nad 8.000 Kč je možné dohodnout individuální ceny.

 

3. Kupující

Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednajícírámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti(vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží. Objednávky se telefonicky nepřijímají.

 

4. Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených  osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

 

5. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky  a v případě platby předem i platební údaje.


6. Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit a měnit pouze pokud objednávka není není ve stavu "vyřizuje se" nebo "odesláno". Při zrušení objednávky při platbě on-line je účtován poplatek  ve výši 3%.


7. Druhy plateb

Způsob úhrady zboží  je možný buď on-line kartou, na dobírku nebo platbou na účet prodávajícího.  Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky. Více na Doprava a platby.

 

8. Doprava

Zboží se zasílá po České republice Českou poštou, PPL, nebo je možný osobní odběr. Více na Doprava a platby. Expedice objednávky je zpravidla do dvou pracovních dnů, pokud je objednané zboží skladem. U rozvažovaných sladů bývá doba expedice delší. Na Slovensku zajišťuje přepravu DHL Slovakia.


9. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

 

10. Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.


11. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 a zákonem 634/1992 v aktuálním znění. V případě neúplnosti objednávky (chybějícího zboží), nebo poškozeného zboží přepravou, je toto možné reklamovat do 24 hodin od obdržení balíku.

 

12. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

V souladu se zákonem má  soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí zboží na své vlastní náklady na adresu provozovatele. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody..) a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14-ti dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

 

13. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží, nebo neuhrazení předplatby. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 

14. Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

 

V Plavech dne 1.ledna 2014

 


Nejprodávanější
Žatecký poloraný ...
cena: 1 900 Kč
Copyright © 2017 VASEPIVO.CZ, All Rights Reserved
CmsWeb.cz  ©2017