Vaše objednávka
 
Košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Lukáš Doležal
Wolkerova 476
468 41 Tanvald
: 05695082
DIČ: CZ9310312671
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2601135495/2010

1. Prodejce

Provozovatelem internetových stránek www.vasepivo.cz je Lukáš Doležal, Wolkerova 476, 468 41 Tanvald, 05695082, DIČ CZ9310312671 (plátce DPH).

2. Cena

Kupující si zboží vybírá na e-shopu www.vasepivo.cz. Ceny výrobku jsou konečné včetně DPH a všech poplatků.

3. Kupující

Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednajícírámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti(vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží. Objednávky se telefonicky nepřijímají.

4. Osobní údaje

uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladuplatnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených  osobních údajů souhlasítím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

5. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky  a v případě platby předem i platební údaje.

6. Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit a měnit pouze pokud objednávka není není ve stavu "vyřizuje se" nebo "odesláno". Při zrušení objednávky při platbě on-line je účtován poplatek  ve výši 3%.

7. Druhy plateb

Způsob úhrady zboží  je možný buď on-line kartou, na dobírku nebo platbou na účet prodávajícíhoPokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, bude mu zboží rezervováno po dobu 5 dnů od potvrzení objednávky. Více na Doprava a platby.

8. Doprava

Zboží se zasílá po České republice Českou poštou, PPL, nebo je možný osobní odběr. Více na Doprava a platby. Expedice objednávky je zpravidla do dvou pracovních dnů, pokud je objednané zboží skladem. U rozvažovaných sladů bývá doba expedice delší. Na Slovensku zajišťuje přepravu DHL Slovakia.

9. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodánapořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

10. Doklady

Spolu se zbožím kupující obdrží Fakturu - daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

11. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 a zákonem 634/1992 v aktuálním znění. V případě neúplnosti objednávky (chybějícího zboží), nebo poškozeného zboží přepravou, je toto možné reklamovat do 24 hodin od obdržení balíku.

a) Reklamace výrobku se vždy vyřizuje do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží na náš sklad, nebo na sklad dodavatele. Nikoliv od obdržení oznámení.

b) Podání reklamace se vždy podává písemně emailem a to na email: prodej@vasepivo.cz, nikoliv telefonicky, nebo sms zprávou!

c) U složitější reklamace vystaví prodávající kupujícímu protokol ( jedná se o varné hrnce ), který zašle prodávající na žádost kupujícího nejpozději do 14 dnů od vyřízení ( předání zpět zákazníkovi  reklamované zboží).

d) Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Při nákupu na IČO se krátí na 12 měsíců. U prodloužené záruky 3 roky je poskytnut servis a řešení závad. Nelze nárokovat podmínky jako u zakonné záruční doby! ( jako je například výměna za nový kus, vrácení peněz apod.).

12. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

souladu se zákonem   soukromá osoba kupující (ne však podnikatelosoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jednárámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí zboží na své vlastní náklady na adresu provozovatele. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody..) a příslušenství. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14-ti dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

13. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejménadůvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží, nebo neuhrazení předplatby. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnoutním možné řešení.

  1. Nepřevzetí zásilky kupujícím není odstoupením od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Kupující může objednávku stornovat jen do okamžiku odeslání zásilky. V případě, že kupující nepřevezme zásilku s objednaným zbožím, je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky, minimálně však 10% z celkové ceny objednávky. Kupujícímu bude vždy účtována přeprava, kterou prodávající musí uhradit i v případě nepřevzetí zásilky. Za každý bezdobírkový balík bude účtováno 120 Kč s DPH. V případě, že byla zásilka zaslána na dobírku, bude připočítán příplatek za dobírku ve výši 20Kč s DPH. Na tyto náklady prodávající vystaví kupujícímu fakturu se splatností 14 dnů, která bude zaslána na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na této faktuře bude kupujícímu prodávajícím účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Za každou písemnou upomínku, která bude kupujícímu doručena poštou bude účtováno 200Kč s DPH. V případě neuhrazení faktury prodávající postupuje pohledávku k vymáhání inkasní agentuře. Výše pohledávky je pak navýšena o náklady spojené s vymáháním pohledávky.

14. Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zbožíinternetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

15. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

16. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde - sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby Vasepivo.cz

V Tanvaldě dne 25.5.2018

×